top of page

Zuidgeluid voor 
VOLWASSENEN

79347433-8F5F-42F4-BA6B-CD0459AE998D.JPG

We zijn een buurtkoor of community choir voor volwassenen. 
We zingen liederen in verschillende stijlen en in vele talen. We verwachten niet dat je noten kan lezen, wel dat je graag zingt. Altijd welkom om eens uit te proberen! 

Het Zuidgeluid Volwassenenkoor

In het Buurthuis Unik

Fransenplaats 1 Antwerpen Zuid

Elke dinsdagavond van 20h15 tot 21u30

(niet tijdens schoolvakanties)

Bijdrage in de onkosten: 50€/jaar

unik_460x768.jpg

AANBOD OP MAAT

Op jouw vraag bieden we projecten op maat aan. Wil je met je lerarenteam ondersteuning bij het opzetten van een muzikaal traject, binnen je school, bedrijf of organisatie een muzikaal project opzetten of muziek maken met anderstalige nieuwkomers ?

Wij werken het graag voor je uit. 

Iedereen kan muziek maken. Het is een universele taal en ze stimuleert ieders onze persoonlijke ontwikkeling.
 

Zuidgeluid wil via muziek mensen bij elkaar brengen. Samen zingen, samen muziek maken, samen ontdekken, heeft een gunstige invloed op ons welbevinden. Het stimuleert de ontwikkeling van sociale vaardigheden, werkt taalversterkend en bevordert zo onze verbondenheid.
 

Onze missie is om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en volwassenen actief aan het musiceren te krijgen. Hiervoor zetten we in op laagdrempelige sociaal-artistieke, gemeenschapsvormende en participatieprojecten.

bottom of page